Lato to nie tylko czas relaksu, ale też wzmożonych prac polowych, które mogą nieść różnego rodzaju zagrożenia. Zatem aby im zapobiec ostrzeszowscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy przypominają o zasadach bhp podczas prac polowych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Wakacje to okres wypoczynku, ale dla rolników to okres wzmożonych prac przy zbieraniu letnich plonów. W tym okresie na wsiach dochodzi do wielu wypadków, również z udziałem dzieci. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo osób pracujących na roli profilaktyk ostrzeszowskiej komendy wraz z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują zarówno stan techniczny pojazdów, jak również przestrzeganie zasad bhp podczas prac podejmowanych przez okolicznych rolników.

Apelujemy zatem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw. 

Rolniku, przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usuń stwierdzone usterki:
– załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń;
– przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, zgaś slilnik ciągnika i odczekaj aż elemnty będące w ruchu zatrzymają się;
– pamiętaj, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn;
– wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sposób, aby pamiętać o trzech punktach podparcia;
– nie pracuj kombajnem z rozłożoną rurą wyładowczą na polu, na którym znajdują się słupy linii energetycznych lub inne przeszkody;
– rozładunek ziarna z kombajnu na przyczepę organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Zadbaj o bezpieczeństwo transportu:
– pojazdy wyposaż w trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się i w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe;
– maszyny transportuj w pozycji transportowej;
– zabezpiecz ładunek przezd zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4m.;
– materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej, np. plandeką;
– nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach kombajnów i na przyczepach, a do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

Szanowny Rolniku, pamiętaj o bezpieczeństwie pożarowym w czasie prac żniwnych:
– ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia. Zaspoznaj się z zasadami jego obsługi;
– przeprowadzaj obsługę codzienną maszyn, usuwaj plewy i kurz, co ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru;
– przy obsłudze maszyn podczas zbioru płodów rolnych i ich transportu nie pal tytoniu, a w miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia;
– przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości

Uważajmy na dzieci!
Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, która często pomaga przy pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie i powinni wykonywać tylko drobne prace w ramach pomocy, zawsze pod okiem dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy, aby urządzenia były odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci bez opieki! To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych!

Źródło: KPP Ostrzeszów 

Ogłoszenia
J3M