Według stanu na koniec 2022 r. liczba mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów wyniosła 24.323 (o 71 mniej niż przed rokiem).  Zauważalnie – po tzw. okresie covidowym – zmniejszyła się liczba zgonów. Niestety wciąż rodzi się bardzo mało dzieci.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Według danych z ewidencji ludności na koniec 2022 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów liczyła 24.323 mieszkańców (w tym 23.736 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 587 na pobyt czasowy). To o 71 osób mniej niż przed rokiem, choć można powiedzieć, że liczba mieszkańców utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie.

W minionym roku spadła liczba mieszkańców w mieście Ostrzeszów (71 osób mniej), jednakże zwiększyła się na obszarach wiejskich (o 20 osób). Najwięcej mieszkańców przybyło w sołectwie Pustkowie Południe (14), w Potaśni (13) i Siedlikowie (10).

Największe – po względem liczby mieszkańców – wsie na terenie gminy Ostrzeszów to niezmiennie Rogaszyce (1376 mieszkańców), Olszyna (1254), Siedlików (1141) i Rojów (856).

W 2022 roku zmarło 257 osób (113 kobiet i 144 mężczyzn). To zauważalnie mniej niż w „covidowych” latach 2020-2021 (odpowiednio 286 i 309), jednakże z drugiej strony urodziło się bardzo mało dzieci, bo tylko 191 (76 dziewczynek i 115 chłopców). To najgorszy wynik od ponad dekady.

Wśród imion nadawanych noworodkom preferowane były raczej tradycyjne. Chłopcom najczęściej nadawano imię Franciszek (7), Jakub (7), Antoni (6), Ignacy (6), Nikodem (5) i Alan (5). Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom to z kolei Pola (5), Hanna (5), Rozalia (4), Zofia (4) i Blanka (4).

źródło: www.ostrzeszow.pl, fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Compre