20 najlepszych uczniów szkół w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną otrzymało stypendium burmistrza za wysokie wyniki w nauce. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w środę, 20 października, w sali Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Stypendium to jednorazowe świadczenie pieniężne. Przyznawane jest uczniom klas IV – VIII za wysokie wyniki w nauce – z minimum średnią ocen 5,80. Prawo do ubiegania się o nagrodę mają też uczniowie zajmujący w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim I – III miejsca oraz laureaci olimpiad. W roku szkolnym 2020/2021 na wyróżnienie to zasłużyło 20 uczniów: 18 uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną i 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marszałkach. Wartość każdego stypendium to 400 zł.

Spotkanie to jest okazją, żeby uznać i uhonorować wasze osiągnięcia. Na każdy sukces trzeba ciężko zapracować, a wy zrobiliście ku temu pierwsze kroki. Mam nadzieję, że nie będziecie poprzestawali na tym, co już zostało osiągnięte – zwracał się do stypendystów burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak, z którego inicjatywy  wprowadzono stypendia za wysokie wyniki w nauce. Burmistrz chciał w ten sposób nagrodzić młodzież i zachęcić do rzetelnej nauki oraz aktywności na rzecz miasta i gminy. Stypendia zostały przyznane po raz drugi. Gratulacje nagrodzonym uczniom składał też – w imieniu Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną – jej przewodniczący Marcin Biel.

Specjalne podziękowania ze strony przedstawicieli samorządu: burmistrza i przewodniczącego  popłynęły także w stronę rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców, bez których wsparcia o wielu sukcesach z pewnością nie mogłoby być mowy. Dumy z osiągnięć uczniów nie kryła dyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną Beata Mikołajewska-Marczuk.

Listy gratulacyjne wyróżnionym wręczał burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej. O muzyczny akcent w czasie uroczystości zadbały młode wokalistki, mieszkanki gminy Grabów nad Prosną: Wiktoria Łacina i Blanka Pierucka.

Tegorocznymi laureatami stypendiów Burmistrza zostali: Nikola Banasiak, Maja Borkowska, Przemysław Dera, Otylia Dirska, Amelia Domagalska, Krzysztof Golanowski, Marta Grzesiek, Klaudia Kantecka, Dawid Kopka, Natalia Lorenc, Wiktor Lubryka, Nicola Marszał, Wiktoria Mielcarek, Alan Okoń, Adam Szkopek, Piotr Szmaj, Marta Śmiatacz, Michalina Tomczak, Maja Walczak, Tomasz Wawrzyniak. UMiG

Ogłoszenia
J3M