Gmina Kobyla Góra otrzymała ponad 400 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie budowy drogi gminnej Zmyślona Ligocka – Mąkoszyce (Frużów) – Wioska”.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Całkowita wartość zrealizowanej już inwestycji wyniosła 677.807,86 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na kwotę 406.684,71 zł.

Podpisanie umowy miało miejsce 18 października w Urzędzie Wojewódzkim. – Otrzymaliśmy kolejne ważne wsparcie – nie ma wątpliwości wójt Wiesław Berski.

Przypomnijmy, budowa drogi od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą powiatową trwała 4 miesiące. Oprócz nowej nawierzchni m. in. oczyszczone i odtworzone zostały istniejące rowy, a także przebudowano przepusty. UG

Ogłoszenia
J3M