Na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 placówki oświatowe Miasta i Gminy Mikstat otrzymały kolejnych 29 nowoczesnych laptopów. Sprzęt został zakupiony za pieniądze pozyskane przez samorząd mikstacki z programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” dofinansowanych przez Unię Europejską. W sumie za 115 tys. zł udało się zakupić i przekazać szkołom 53 komputery.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Miasto i Gmina Mikstat skorzystało w tym roku z dwóch projektów: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Programy dofinansowane są z funduszy europejskich. Celem tych projektów jest pomoc w walce z wykluczeniem cyfrowym uczniów oraz wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Pierwszą partię laptopów zakupionych przez samorząd mikstacki przekazano do szkół w maju, kiedy placówki zostały zamknięte ze względu na epidemię COVID-19 a lekcje odbywały się on-line. W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 1 września br. Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, w towarzystwie Danuty Kamińskiej, sekretarz miasta i gminy Mikstat oraz Elżbiety Gorowij, podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych przekazał dyrektorom placówek oświatowych kolejnych 29 laptopów, które umożliwią kontynuowanie nauki na wypadek zawieszenia normalnych zajęć w szkole. Sprzęt odebrali: Edyta Greinert – wicedyrektor SP w Mikstacie, Irena Kurek – dyrektor SP w Kaliszkowicach Kaliskich, Maciej Kamiński – dyrektor SP w Biskupicach Zabarycznych i Katarzyna Kaźmierczak – dyrektor SP w Biskupicach Ołobockich. Tym razem szkoła w Mikstacie otrzymała 13 laptopów, w Kaliszkowicach Kaliskich 6, a w Biskupicach Zabarycznych i Kaliszkowicach Ołobockich po 5. Pierwszeństwo w dostępie do sprzętu będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych.

Przy okazji warto wspomnieć, że ze względu na sytuację epidemiczną w szkołach nie organizowano uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego. Wychowawcy spotkali się z uczniami w klasach, przekazali plan lekcji i wręczyli dyplomy gratulacyjne wszystkim tym, którzy z racji osiągniętych wyników w nauce otrzymali Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego. PK

Ogłoszenia
J3M