Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznej matury. W skali kraju egzamin dojrzałości zdało 84,4%, a w województwie wielkopolskim 75,1% przystępujących. Jak na tym tle wypadli maturzyści z powiatu ostrzeszowskiego? Okazuje się, że bardzo dobrze. Ogólna zdawalność wyniosła bowiem w naszych szkołach 89,6%. Z zadaniami nie poradziło sobie co prawda 36 uczniów, ale aż 28 z nich ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

 

Ogłoszenia
J3M