Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od początku budzi duże kontrowersje. Nie brakuje opinii, że decydujące znaczenie miały względy czysto polityczne. Pieniędzy nie przyznano m.in. powiatowi ostrzeszowskiemu oraz gminom Ostrzeszów i Grabów nad Prosną.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Krytycznego nastawienia do zapadłych niedawno rozstrzygnięć nie kryje poseł Andrzej Grzyb.

Na 31 powiatów w Wielkopolsce, tylko 15 otrzymało wsparcie. Na 226 gmin, 119 otrzymało wsparcie. – wyliczał. – Niektóre inwestycje, szczególnie jeśli chodzi o powiaty, są finansowane w stu procentach, więc tym bardzie mnie dziwi, że nie można było uzyskać klucza, w którym można by było paletę samorządów do dofinansowania rozszerzyć. Ale to jest decyzja, która nie zapada na poziomie samorządowym, tylko rządowym. Wyrażam więc swoje zdziwienie, że nie wszystkie samorządy zostały w sposób równy potraktowane.
Bardziej powściągliwie wypowiada się na ten temat burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak.
– Myślę, że wielu wójtom i burmistrzom, którzy dostali dofinansowania byłoby smutno, słysząc, że dostali je dlatego, że sympatyzują z partią rządzącą – oświadczył. – Myślę, że każdy ma swoje potrzeby i nie ma co doszukiwać się drugiego dna. Konkursy są różne. Przykładem może być Fundusz Dróg Samorządowych, w przypadku którego to akurat my byliśmy szczęśliwcami w ubiegłym roku i otrzymaliśmy aż dwa dofinansowania, a inne samorządy nie dostały nic. W tym naborze Funduszu Inwestycji Lokalnych faktycznie nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale jest już ogłoszony kolejny nabór, do którego również będziemy aplikować. Miejmy nadzieję, że wtedy nasze wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
Gmina Ostrzeszów wciąż liczy na wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych kilku ważnych przedsięwzięć.
– Wnioskowaliśmy o wybudowanie wschodniej magistrali wodociągowej wraz z przebudową ulic w centrum miasta, to jest Chmielnej, Garncarskiej i Piekary – dodaje P. Jędrowiak – Wnioskowaliśmy również o zapewnienie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski, jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków w Rogaszycach. Wnioskowaliśmy również o termomodernizację elewacji szkoły nr 2 w Ostrzeszowie oraz o stworzenie trzech miejsc rekreacji. To były oddzielne wnioski, więc każdy z nich mógł być zaakceptowany bądź nie. Myślę, że część, być może w zmienionej formie powtórzymy w drugim naborze. Jeśli chodzi o wschodnią magistralę wodociągową to jest zadanie na 8.000.000 zł., termomodernizacja Szkoły nr 2 600.000 zł., wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni jest na poziomie1.500.000 zł., a strefy rekreacji około 5.000.000.
Część z tych zadań będzie realizowana w przyszłym roku pomimo braku dofinansowania, pozostałe będą musiały być może poczekać na realizację dłużej. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M