Decyzje w sprawie zorganizowania tzw. łóżek covidowych w ostrzeszowskim szpitalu Wojewoda Wielkopolski wydał 19 oraz 27 października 2020 roku.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W pierwszej polecił realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w ostrzeszowskim szpitalu, w okresie od 29 października do odwołania, 97 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W kolejnej decyzji z dnia 27 października Wojewoda Wielkopolski polecił, w okresie od 31 października do odwołania, 23 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, w tym 3 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Przy zmianie pierwszej decyzji wzięto z pewnością pod uwagę sygnalizowane problemy w zakresie zarządzania placówką, jak i problemy kadrowe szpitala, za co Starosta Ostrzeszowski w imieniu samorządu powiatowego wyraża Panu Wojewodzie serdeczne podziękowania.

Ponieważ Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie prowadzi rzetelną politykę informacyjną, zarówno o pierwszej decyzji pana wojewody, jak i drugiej ukazały się notatki na stronie internetowej www.powiatostrzeszowski.pl oraz na oficjalnym profilu powiatu ostrzeszowskiego na Facebooku.

Samorząd powiatowy i kierownictwo szpitala zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i wie,
że łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 trzeba będzie zorganizować więcej i dołoży wszelkich starań, aby wypełnić kolejne dyspozycje Wojewody Wielkopolskiego w tym zakresie, na miarę posiadanych przez szpital możliwości kadrowych i technicznych. www.powiatostrzeszowski.pl

 

Ogłoszenia
J3M