Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej samorządu mikstackiego w 9. kadencji został radny Wojciech Bąk, natomiast pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie kierował radny Robert Strzelec. Nowi przewodniczący zostali wybrani na 2. sesji Rady Miejskiej w Mikstacie, która odbyła się 21 maja br.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji znaleźli się także radni: Łukasz Stasierski, Roman Matylewicz (wiceprzewodniczący), Sławomir Kmiecik i Maciej Rachuta; natomiast skład Komisji Rewizyjnej uzupełniają radni: Krzysztof Szymczak i Dariusz Puchała.

We wtorek wybrano także komisje merytoryczne, które będą pracowały w następujących składach: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Komunalnym – radni: Barbara Tomala, Wojciech Bąk, Tomasz Matysiak, Bogumił Skoczylas, Dominik Skrzypczak, Łukasz Dybul i Dariusz Puchała; Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ekologii i Rolnictwa – radni: Damian Strzelczak, Maciej Rachuta, Roman Matylewicz, Krzysztof Szymczak, Sławomir Kmiecik i Wojciech Jarosz; Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury Fizycznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – radni: Robert Strzelec, Łukasz Stasierski, Dominik Skrzypczak, Wojciech Jarosz, Tomasz Matysiak, Łukasz Dybul i Barbara Tomala. Zgodnie z regulaminem radni mogą zasiadać w maksymalnie 2 komisjach; przewodniczący poszczególnych komisji merytorycznych zostaną wybrani na pierwszych posiedzeniach tych gremiów.

Pierwszą interpelację w tej kadencji złożył Damian Strzelczak wnosząc o naprawę nawierzchni pobocza przy ul. Korczaka w Mikstacie. Radny złożył także wniosek o zainstalowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic: Brzozowej, Narutowicza i Toboły w Mikstacie. Natomiast radny Wojciech Jarosz pytał burmistrza Henryka Zielińskiego o sprawę remontu i doposażenia boiska „Orlik”  oraz zapowiadanej budowy skateparku na Stadionie Miejskim w Mikstacie. Odpowiadając radnym burmistrz Henryk Zieliński wyjaśnił, że wniosek w sprawie zamontowania lustra przekaże do powiatu, ponieważ dotyczy to skrzyżowania z drogą powiatową. A jeśli chodzi o obiekty sportowe, to gmina będzie dalej  modernizować Stadion Miejski wykorzystując 2 miliony dotacji pozyskanej z programu rządowego „Polski Ład” na to przedsięwzięcie. PK

Ogłoszenia
J3M