27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu. Komisja zebrała się w budynku administracyjnym Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Poruszano m.in. kwestie związane z wprowadzeniem na terenie placówki strefy płatnego parkowania, a także zakupu dwóch aparatów rentgenowskich.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W związku z tematyką obrad gośćmi a zarazem gospodarzami posiedzenia byli: prezes OCZ Zbigniew Kluczkowski, dyrektor ds. medycznych OCZ Jarosław Iwaszkiewicz oraz naczelna pielęgniarka Teresa Szafrańska. W pierwszej części spotkania komisja przyjęła informację o realizacji zadań ostrzeszowskiego szpitala w I półroczu 2023 roku oraz o bieżącej sytuacji OCZ. W drugiej części posiedzenia komisja wizytowała oddziały szpitalne oraz Izbę Przyjęć i pracownię rtg. Pracownia Diagnostyki Obrazowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia niebawem zostanie zmodernizowana i wyposażona w dwa nowoczesne aparaty rentgenowskie – stacjonarny oraz jezdny wraz ze sprzętem IT i oprogramowaniem. W czasie prac modernizacyjnych rentgenodiagnostyka będzie prowadzona w pracowni kontenerowej.  Pracownia Diagnostyki Obrazowej po liftingu ruszy w szpitalu w październiku. Wszystko dzięki wsparciu samorządów gminnych, które obiecują sfinansować połowę przedsięwzięcia oraz samorządu powiatowego, który wyłożył drugą połowę (500 tysięcy złotych).

Członkowie komisji byli żywo zainteresowani kwestią oprotestowania decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania dofinansowania na utworzenie pracowni endoskopowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypomnijmy, wniosek OCZ pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu konkursu, ostatecznie jednak nie znalazł się na liście placówek medycznych, których projekty otrzymają dofinansowanie. OCZ nie zgadza się z rozstrzygnięciem konkursu i wniosło protest. Protest złożono 22 czerwca; Urząd Marszałkowski ma na jego rozpatrzenie 2 tygodnie.

Wśród omawianych tematów znalazła się także sprawa przyszpitalnego parkingu. OCZ jest już po rozstrzygnięciu przetargu; ponieważ od konserwatora zabytków wpłynęła zgoda na kolorystykę i miejsca posadowienia parkomatów, niebawem ruszą prace montażowe. Parking przy OCZ rozwiąże problem blokowania wjazdu i wyjazdu karetkom pogotowania i zapewni miejsca parkingowe dla pacjentów, osób odwiedzających oraz pracowników. Płatny parking będzie obowiązywał 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00. Opłata za pierwsze pół godziny wyniesie 1 zł, a za każdą kolejną godzinę 2,50 zł. Dla pracowników proponuje się stały abonament w wysokości 30 złotych miesięcznie. Osoby, które wolałyby uniknąć opłat będą mogły korzystać z położonego w pobliżu bezpłatnego parkingu przy al. Wolności. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M