Kolejne ponad 11 milionów złotych trafi do powiatu ostrzeszowskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, tym razem w ramach edycji przeznaczonej dla samorządów, gdzie w przeszłości funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

– To są w szczególności tereny, które utraciły swoje możliwości inwestycyjne ze względu na niskie dochody. Cieszę się, że kolejny raz do powiatu ostrzeszowskiego i gmin z tego regionu trafiły kolejne środki – mówi Andżelika Możdżanowska, poseł Parlamentu Europejskiego.

Oto zadania, na jakie przeznaczone zostaną pozyskane środki.

Gmina Czajków

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czajków poprzez modernizację infrastruktury sportowo – kulturalnej: stadionu sportowego i amfiteatru – 1 998 220,00 zł

Gmina Doruchów

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w popegeerowskiej miejscowości Torzeniec – 2 000 000,00 zł

Gmina Kobyla Góra

Przebudowa wraz z rozbudową budynku ośrodka zdrowia w Kobylej Górze – 2 940 000,00 zł

Gmina Kraszewice

Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej – 539 000,00 zł

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach – 980 000,00 zł

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w miejscowości Olszyna – 882 000,00 zł

Powiat Ostrzeszowski

Modernizacja dróg Powiatu Ostrzeszowskiego na drogach nr 5614P Kraszów – Marcinki, nr 5676P Mechnice – Torzeniec, ul. Hetmańska w m. Rojów – 1 960 000,00

Ogłoszenia
Compre