20 uczniów otrzymało stypendia burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Ze względu na sytuację epidemiczną, zaplanowaną wcześniej uroczystą galę ograniczono do przekazania stypendystom listów gratulacyjnych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Stypendium to jednorazowe świadczenie pieniężne, wprowadzone po raz pierwszy przez burmistrza Maksymiliana Ptaka. Jego inicjatywę poparli we wrześniu ubiegłego roku radni Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną podejmując stosowną uchwałę. Zgodnie z nią, stypendium jest przyznawane uczniom klas IV – VIII za wysokie wyniki w nauce – z minimum średnią ocen 5,80. Prawo do ubiegania się o nie mają też uczniowie zajmujący w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim I – III miejsca oraz laureaci olimpiad.
W roku szkolnym 2019/2020 na wyróżnienie to zasłużyło 20 uczniów: 19 uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną i jedna uczennica z podstawówki w Marszałkach. Każdy z nich otrzymał 400 zł i list gratulacyjny z podpisem burmistrza.
Niestety, koronawirus pokrzyżował plany zorganizowania uroczystej gali, dlatego listy gratulacyjne przekazano pocztą. – Mam nadzieję, że w przyszłym organizacja takiej gali będzie możliwa. Wszystkim stypendystom raz jeszcze gratuluję osiągnięcia wysokich wyników w nauce i życzę dalszych sukcesów i spełnienia marzeń – mówi burmistrz Maksymilian Ptak. UMiG

Ogłoszenia
J3M