Jednym z najważniejszych punktów programu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie było głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Patrykowi Jędrowiakowi wotum zaufania. Podstawą do tego była treść „Raportu o stanie Miasta i Gminy za 2021 rok”. Przy tej okazji powrócił temat sprzedaży terenu po byłym dworcu autobusowym.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Przedstawiając raport, burmistrz podkreślał, że rok 2021 nie należał do najłatwiejszych, oczywiście przede wszystkim za sprawą ograniczeń związanych z pandemią.

Sytuacja nie była również uprawniona w zakresie niepewności, jeśli chodzi o finanse samorządów terytorialnych, co było spowodowane zmniejszeniem dochodów z udziału w podatkach czy rosnącymi wydatkami bieżącymi dodał P. Jędrowiak.

Burmistrz przekonywał przy tym, że mimo to liczba inwestycji i modernizacji nie uległa zmniejszeniu. Jego zdaniem był to bardzo dobry rok pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowane przez samorząd zadania.

Tak jak budowa ulicy Świętego Wojciecha w Rojowie, budowa drogi w miejscowości Kotowskie, dofinansowanie do przebudowy przejść dla pieszych, remont sal w Szklarce Przygodzickiej i Zajączkach, budowa ulicy Wiejskiej wraz z przebudową dwóch wiaduktów, laboratoria przyszłości, czyli środki, które pozyskaliśmy dla wszystkich szkół na terenie naszej gminy – wyliczał. No i to zadanie, które dla nas było najważniejsze, czyli budowa Żłobka Miejskiego.

W ramach dyskusji radny Grzegorz Więcek stwierdził, iż źle się stało, że nie zrobiono nic, aby samorząd gminny stał się właścicielem placu po dworcu PKS.

Nie chodzi o to, że ktoś to kupił, bo kupić to mógł każdy z nas, kto ma pieniądze – powiedział. – Chodzi o to, aby podjąć działania, żeby to miejsce było własnością miasta.

P. Jędrowiak nie zgadzał się z takim postawieniem sprawy.

Burmistrz jest organem wykonawczym, więc jeżeli pan radny widział potrzebę zakupu, to wystarczyło wskazać środki z budżetu, które można by było na ten wykup przeznaczyć.

Radny ripostował.

Kiedy w zeszłym roku mówiłem o ewentualnym kupnie, to pan stwierdził jednoznacznie, że pieniędzy na to w budżecie nie ma, więc proszę mi teraz nie mówić, że wystarczyło złożyć wniosek, żeby te pieniądze były.

Te słowa również spotkały się z odpowiedzią P. Jędrowiaka.

Wtedy, w marcu 2021 roku, nie było czasu na to, żeby znaleźć środki, bo przetarg był ogłoszony i środki trzeba było mieć w tym momencie – przekonywał. – Ja stwierdziłem, że w danym momencie wolnego miliona złotych nie mamy. Jeżeli pan te środki widział w budżecie, to oczywiście można było taki wniosek złożyć, ale z tego co wiem, to chyba nikt z państwa radnych tego wolnego miliona złotych wtedy nie widział.

W tę wymianę zdań włączył się także radny Sławomir Odrobiński, którego zdaniem gmina miała możliwość zakupu placu.

Uważam, że wszelkie starania powinny być podjęte, żeby teren w tym miejscu w Ostrzeszowie został przejęty – oświadczył. – Otwarta jest sprawa, co byśmy w tym miejscu zrobili, ale na pewno decyzja powinna być inna. Takie jest moje zdanie. Uważam, że jeżeli chodzi o przychody, sprzedaże itd., to są nieporównywalne do poprzednich lat. Nie narzekajmy w tej chwili na finanse. Pieniądze na to na pewno były i samorząd w ogóle by tego nie odczuł.

W reakcji burmistrz zwracał uwagę na komplikacje natury proceduralnej.

Przed przystąpieniem do przetargu musiałaby być uchwała Rady Miejskiej określająca, do jakiej kwoty burmistrz może licytować, co jest przeciwskuteczne, bo tak naprawdę przed przetargiem wszystkie inne podmioty wiedziałyby, do jakiej kwoty miasto i gmina może licytować – tłumaczył. – Po drugie, myślę, że nikt z nas nie zakładał wtedy, że to będzie aż 500 złotych za metr kwadratowy. Nie wierzę, że ktoś z państwa podniósłby rękę za tym, żeby burmistrz mógł kupić teren za 500 złotych za metr kwadratowy.

Zarówno burmistrz, jak i jego oponenci pozostali przy swoich stanowiskach, co znalazło odzwierciedlenie w głosowaniu. 15 radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania, a 6 było przeciw. Dodajmy, że podczas tego samego posiedzenia Rada Miejska udzieliła P. Jędrowiakowi absolutorium z tytuły wykonania zeszłorocznego budżetu. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M