Aż 3 miliony złotych będzie musiała dołożyć gmina Ostrzeszów z własnego budżetu do rewitalizacji parku miejskiego oraz budowy terenu rekreacji na ulicy Norweskiej.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Co prawda, jak już informowaliśmy, samorządowi przyznano na ten cel dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych, ale otwarcie ofert w przetargach na realizację inwestycji nie przyniosło dobrych wiadomości. Zaproponowane przez uczestników postępowania kwoty wynoszą bowiem łącznie 8 milionów złotych.

W obu częściach przetargu złożono po jednej ofercie – poinformował podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Patryk Jędrowiak. Jesteśmy na etapie badania ofert.

W ślad za tą informacją poszło przedłożenie radnym projektu uchwały, na mocy której zwiększono o wspomniane 3 miliony złotych nakłady na przeprowadzenie zaplanowanych zadań. Mimo zgłaszanych przez kilkoro radnych wątpliwości i uwag, uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 5 przeciw i 2 wstrzymujących się.

Więcej na ten temat w najbliższym numerze „Naszych Stron Ostrzeszowskich”. ŁŚ

Ogłoszenia
Zielony Ogród