• Doręczenia elektroniczne w e-US to nowa i wygodna forma wymiany korespondencji z urzędem skarbowy.
  • Dzięki niej można m.in. pobrać bezpłatnie zaświadczenie o dochodach czy o niezaleganiu w podatkach, a także prowadzić elektronicznie korespondencję z urzędem skarbowym.
  • W e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest już ponad 20 usług.

W obecnej dobie elektronizacji i cyfryzacji również administracja podatkowa stara się nie pozostawać w tyle oferując swoim klientom szereg usług elektronicznych tzw. e-usług.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Ogólnie mówiąc e-Urząd Skarbowy to serwis, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej mogą szybko i w dowolnym momencie załatwić swoje sprawy podatkowe. Do serwisu możemy zalogować się przez:

  • gov.pl czyli profilem zaufanym, e-dowodem lub przez bankowość elektroniczną,
  • dane podatkowe,
  • aplikację mObywatel.

Na dzień dzisiejszy w  e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest ponad 20 usług. Są to m.in.:  możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój e-PIT), pobrania zaświadczenia o dochodach, o niezaleganiu w podatkach (i tu uwaga – zaświadczenia są wydawane bez konieczności uiszczania opłaty skarbowej), aktualizacji danych ( np. adresu, danych kontaktowych, rachunku bankowego), wysłania do urzędu pisma w dowolnej sprawie w tym np. zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal), złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a także o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet innych zobowiązań, ustanowienia pełnomocnika, a także  płatności
on-line.

Można uzyskać też dostęp do swoich danych, historii logowania czy płatności.

Katalog tych usług stale się rozszerza. W tym roku chcielibyśmy umożliwić klientom przeglądanie historii złożonych deklaracji w zakresie PIT, VAT, PCC, karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn oraz podglądu sald we wszystkich podatkach. Możliwość przeglądania będzie obejmowała okres od 2019 roku.

Kolejnym krokiem będzie rozszerzenie listy banków obsługiwanych w usłudze płatności on-line oraz dodatnie możliwości płacenia BLIK-iem.

Od lipca 2022 roku  funkcjonuje też usługa elektronicznych doręczeń – jak do tej pory skorzystało z niej 156 tyś osób. Daje ona możliwość dwustronnego komunikowania się z urzędem skarbowym za pomocą konta w e-US. Potrzebna jest do tego zgoda na e-korespondencję, którą podatnik składa na swoim koncie. Wyrażając zgodę na e-komunikację klient zaznacza, czy chce aby powiadomienie o otrzymaniu korespondencji z urzędu skarbowego przychodziło SMS-em, czy e-mailem. Może też wybrać obie formy. Wybierając e-korespondencję trzeba pamiętać, że zasady doręczenia nie zmieniają się. Zatem jeśli podatnik nie odbierze korespondencji w ciągu siedmiu dni to otrzyma kolejne powiadomienie, a jeśli nie odbierze jej w ciągu 14 dni uznamy, że pismo zostało doręczone.

Chciałabym wskazać, że całkiem niedawno w e-US pojawiła się nowa wersja aplikacji e-mikrofirma, która została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur. Jest to związane z faktem, iż od 2024 roku użytkowanie KSeF będzie obowiązkowe ale już teraz można przygotować się do korzystania z tego narzędzia i przetestować system. Użytkownik wybiera z poziomu e-mikrofirma przycisk „połącz z KSeF) i po uwierzytelnieniu może już korzystać z usługi.

Ważne jest, że korzystając z KSeF już teraz, spełniając określone warunki można ubiegać się o skrócenie terminu zwrotu VAT-u z 60 do 40 dni i nie przesyłać JPK-FA.

Krajowa Administracja Skarbowa planuje również automatyzację wymiany informacji z komornikami sądowymi w zakresie przesyłania zajęć wierzytelności i informacji o zobowiązanych. Wykorzystanie ePUAP zostanie zastąpione przez API e-US.

Kolejną usługą będzie konto organizacji. Będzie to konto m.in. dla spółek, za pomocą którego będą one mogły składać deklaracje, przesyłać pisma, odbierać korespondencję, dokonywać płatności oraz przeglądać swoje rozliczenia z urzędem skarbowym.

Elektroniczna forma porozumiewania się z urzędem skarbowym z uwagi na fakt, że stanowi duże ułatwienie jest coraz częściej wykorzystywana przez klientów KAS.

Serwis jest też przyjazny dla obcokrajowców – dostęp jest możliwy również w wersji angielskiej oraz ukraińskiej.

Usługi, które cieszą się największą popularnością wśród klientów KAS to:

Usługa Data wprowadzenia usługi ile razy klienci korzystali z usługi
Twój e-PIT Luty 2021 19 909 270
Mandaty Marzec 2021   6 836 391
Status zwrotu PIT Kwiecień 2021   3 860 401
Status zwrotu VAT Kwiecień 2021      105 118
Lista aktów notarialnych Wrzesień 2021      465 455
Lista mocodawców Grudzień 2021        39 560
Lista pełnomocników Grudzień 2021      954 205

 

Justyna Mularczyk

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Ostrzeszowie

Ogłoszenia
J3M