Trzy wnioski na łączną kwotę około 9,5 miliona złotych zamierza złożyć gmina Ostrzeszów w ramach kolejnego naboru Programu „Polski Ład”. Dodatkowo ostrzeszowski samorząd będzie też ubiegał się o około 2,5 miliona złotych z puli przeznaczonej dla gmin i powiatów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Pierwszy z wniosków dotyczy przebudowy kilku ulic w centrum Ostrzeszowa: Chmielnej, Garncarskiej i Piekary.

Prace tam dotyczyłyby nie tylko nawierzchni, ale przede wszystkim instalacji wodno-kanalizacyjnej zaznacza burmistrz Patryk Jędrowiak. – Ta część byłaby realizowana przez naszą spółkę Wodociągi Ostrzeszowskie, natomiast na odnowienie nawierzchni będziemy ubiegać się o środki z „Polskiego Ładu”. Należy pamiętać, że jest to ścisłe centrum znajdujące się w strefie konserwatorskiej. Tak więc koszt tych prac nie będzie porównywalny z remontami innych dróg. Będzie o wiele większy, dlatego dotacja byłaby dla nas bardzo cenna.

Na to zadanie gmina wnioskuje o dotację w wysokości 2,7 miliona złotych. Drugi wniosek opiewa na kwotę 4,6 złotych i dotyczy stworzenia i rewitalizacji miejsc wypoczynku, rekreacji i rozrywki.

To będą dwa miejsca – precyzuje burmistrz. – Park Kosynierów przy Urzędzie Miasta i Gminy, który zostanie zrewitalizowany oraz teren po Szkole Podstawowej nr 3 na ulicy Norweskiej. Tam, zgodnie z naszym wnioskiem, miałby powstać skatepark, pumptrack, miejsca do ćwiczeń.

Ostrzeszowski samorząd nie zamierza natomiast aplikować do „Polskiego Ładu” w sprawie planów tyczących się zagospodarowania tzw. „łąk hęćkowych”. Te mają być sfinalizowanie w kolejnym etapie, po zakończeniu dwóch wymienionych wyżej zadań. Wniosek numer trzy dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy. Na ten cel samorząd chciałby otrzymać 2,1 miliona złotych.

Wszyscy widzimy rosnące koszty, rosną one również w urzędzie – podkreśla P. Jędrowiak. Taka inwestycja byłaby dla nas bardzo opłacalna.

Władze Ostrzeszowa liczą ponadto na wsparcie z dodatkowego naboru przeznaczonego dla samorządów, gdzie w przeszłości funkcjonowały PGR-y.

Pierwszy wniosek jest na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Rogaszyce, a drugi dotyczy budowy ścieżki od ulicy Zachodniej w Olszynie do Bałczyny – informuje burmistrz.

W tym przypadku wnioski opiewają odpowiednio na milion i półtora miliona złotych. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M