Rodzice ZSP R. kieruje swoją petycję do: Rodzice dzieci ZSP Rojów, Nauczyciele ZSP Rojów oraz mieszkańcy miasta i gminy Ostrzeszów.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jako Rodzice dzieci uczęszczających do ZSP w Rojowie, stanowczo domagamy się wyjaśnienia sprawy mowy nienawiści dyrektora szkoły w poszanowaniu zasady pełnej jawności spraw publicznych. Sprawa poruszona przez media ogólnopolskie zbulwersowała opinię publiczną, a dotychczasowe oświadczenia nie przedstawiają dowodów niewinności Pani Dyrektor, ani choćby próby ich uzyskania. Nie ma zgody na język nienawiści w naszej szkole, a dotychczasowa próba rozwiązania sprawy nie zbliżyła nas do prawdy, której jako rodzice się domagamy. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż język nienawiści jest konstytucyjną formą wolności słowa i dla dobra naszych dzieci domagamy się podjęcia stosownych kroków w tej sprawie. Prosimy Rodziców, Nauczycieli oraz wszystkich ludzi dobrej woli z miasta i gminy Ostrzeszów, którym nie są obce zasady poszanowania zasad i przyzwoitości w życiu publicznym i szkolnym o poparcie naszego stanowiska.

Źródło: https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/rodzice_dzieci_zsp_rojow_nauczyciele_zsp_rojow_ora_domagamy_sie_wyjasnienia_sprawy_mowy_nienawisci_dyr_zsp_rojow/details/?fbclid=IwAR0UMgFzaeD6KpgNpijf41W7X2M-tbQcUTTYi6j6mgphQemIGuJMZ-s60YM

Ogłoszenia
J3M