Tylko do 14 sierpnia składać można jeszcze wnioski do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału na wybrane zadania jest 500 tys. zł.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą, środki te mogą być przeznaczone na trzy rodzaje zadań. 400 tysięcy złotych na tzw. duże zadania inwestycyjne np.: budowę placu zabaw czy zagospodarowanie terenu rekreacyjnego; 70 tysięcy złotych na małe zadania inwestycyjne: zakup dodatkowych elementów na plac zabaw czy uporządkowanie terenu na mniejszą skalę. Pozostała kwota wynosząca 30 tysięcy złotych służyć ma dofinansowywaniu inicjatyw prospołecznych, w tym spotkań z ciekawymi ludźmi czy wydarzeń o charakterze ekologicznym (sadzenie drzew, rajdy rowerowe itp.). Co ważne, wartość jednej inwestycji nie może przekroczyć 50 % kwoty przeznaczonej w danej kategorii na całość zadań.

Wnioski składać można tylko do 14 sierpnia. Ich weryfikacja potrwać ma do 10 września, dzień później ruszy internetowe głosowanie mieszkańców, które zakończy się 30 września. Wyniki opublikowane mają zostać 4 października.

Wnioski do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego składać można TUTAJ

Ogłoszenia
Zielony Ogród