Warsztat Terapii Zajęciowej w Doruchowie działa już ponad 20 lat. Finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10 % z środków samorządowych Starostwa Powiatowego. Swoim wsparciem i zajęciami terapii zajęciowej obejmujemy 35 osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Często jesteśmy dla tych osób drugim domem, a dla niektórych z nich jedynym domem. Nasi podopieczni w dużej części pochodzą ze środowisk wiejskich. Wielu z nich mieszka w domach bez łazienek, żyją na granicy ubóstwa. Warsztat daje im namiastkę prawdziwego życia, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, daje możliwość skorzystania z łazienki i wielu podstawowych spraw życia codziennego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Warsztat to też miejsce gdzie nasi podopieczni uczą się pracy. Poprzez terapię zajęciową jak i wychodzenie do pracodawców na praktyki zawodowe przez niektórych z nich daje to możliwość znalezienia pracy zarobkowej, co znacznie podnosi ich możliwości finansowe.

Pragniemy nadmienić, że obecnie posiadamy mocno wyeksploatowany samochód, który pochłania bardzo duże koszty na naprawę i generuje wysokie koszty utrzymania. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON, ale posiadamy brakującej części kwoty. Brak sprawnego środka transportu wykluczy osoby niepełnosprawne z możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych oraz odbierze im szansę poprawy jakości i godności życia spychając na margines społeczny.

Dzięki waszej pomocy będziemy mogli działać i pomagać dalej osobom niepełnosprawnym uczyć ich życia pokazywać świat. Bardzo prosimy o wpłaty i za każdą nawet najmniejsza kwotę serdecznie dziękujemy!

link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/samochod?fbclid=IwAR24WERJtKrUWo-RyjLhvOAEq37m2-wQhyL1a421J89GfOWepmy0wtYCYTE

Pracownicy WTZ Doruchów

Ogłoszenia
J3M