Ogłoszenia
Instal Grunt

Miasto i Gmina Ostrzeszów zakończyła realizację inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Olszyna” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie”. 

Realizacja zadania ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Wybudowanie zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności 30 m3 pozwoli na gromadzenie wód opadowych z dachu Sali wiejskiej  poprzez instalacje deszczową do  zbiorników podziemnych. Zbiorniki te sąsiadują bezpośrednio z boiskiem piłkarskim z naturalną murawą, boisko to posiada własny system nawadniania, który został bezpośrednio podłączony do zbiorników retencyjnych. Do tej pory aby spełnić określone standardy Miasto i Gmina Ostrzeszów ponosiło bardzo duże koszty związane z nawadnianiem obiektu a w szczególności opłaty za zużytą wodę z sieci wodociągowej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na duże oszczędności wody uzdatnionej i tym samym zapobieganiu skutkom suszy.

Realizacja zadania przy ul. Łąkowej ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Wybudowanie zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności 30 m3 pozwoli na gromadzenie wód opadowych z dachu przedszkola poprzez instalację deszczową do  zbiorników podziemnych. Zbiorniki te sąsiadują bezpośrednio z zielenią i trawnikami gdzie w kolejnym etapie zostanie wykonana instalacja nawadniania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na duże oszczędności wody uzdatnionej i tym samym zapobieganiu skutkom suszy. UMiG Ostrzeszów

 

Zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Olszyna” realizowane w ramach programu pn „Deszczówka” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Całkowita wartość zadania: 73 250,00 zł.

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 44 704,00 zł.

Wkład własny Miasta i Gminy Ostrzeszów: 28 546,00 zł

Zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie” realizowane w ramach programu pn „Deszczówka” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Całkowita wartość zadania: 57 530,00 zł.

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 40 000,00 zł.

Wkład własny Miasta i Gminy Ostrzeszów: 17 530,00 zł

 

Ogłoszenia
J3M