W Kaliszkowicach Kaliskich kolejna droga ma już bezpieczną nawierzchnię asfaltową. Drogowcy korzystając ze słonecznej pogody, chociaż to już ostatnie dni listopada, szybko uporali się z tym zadaniem, które do planu inwestycji drogowych zgłosił Łukasz Dybul, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Rok 2020 powoli dobiega końca – rok, który długo będziemy pamiętać, przede wszystkim ze względu na epidemię koronawirusa. Na szczęście zagrożenie pandemiczne w niewielkim stopniu wpłynęło na realizację w ostatnim okresie zadań drogowych w gminie Mikstat. Nowych albo zmodernizowanych ulic w mieście oraz dróg w gminie (Komorowie, Kaliszkowicach Ołobockich, Mikstacie Pustkowiu, Biskupicach Zabarycznych czy Kotłowie), realizowanych przez gminę albo wspólnie z powiatem, finansowanych z budżetu samorządu mikstackiego, albo po połowie z powiatem, także tych ze znaczącym dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego powstało w tym roku naprawdę sporo, jak na skromny samorządowy budżet.

We wtorek, 24 listopada br. drogowcy wylali asfalt na kolejnej drodze gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich, która umożliwia dojazd do zabudowań prywatnych z powiatowej drogi asfaltowej biegnącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do centrum wsi. Wcześniej jezdnia została utwardzona kruszywem i wyrównana. Przebudowa odcinka o długości 330 m, z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 3,5 m oraz poboczem umocnionym kruszywem na szerokości 50 cm kosztowała 135 609 zł. Wniosek o przebudowę tej drogi wiejskiej (przed modernizacją posiadała tylko jezdnię utwardzoną kruszywem o szerokości 3 m) złożył przewodniczący Łukasz Dybul w uzgodnieniu z radnymi z Kaliszkowic Kaliskich: sołtys Barbarą Rasiak, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mikstacie oraz Zbigniewem Walczakiem. PK

Ogłoszenia
J3M