Decyzją Komisji Rekrutacyjnej dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zostanie Aneta Małolepsza – dotychczasowa dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Przypomnijmy, konkurs na stanowisko dyrektora PCPR rozpisano po odejściu na emeryturę dyr. Bożeny Powązki.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M