Rozpoczyna się długi weekend, a to oznacza, że na drogach powiatu ostrzeszowskiego pojawi się więcej patroli policyjnych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Prowadzona przez mundurowych akcja „Bezpieczny weekend – Boże Ciało 2024” obejmuje nie tylko kontrole prędkości, ale także sprawdzanie trzeźwości kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz przestrzegania przepisów dotyczących przewożenia dzieci i używania pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą również zwracać szczególną uwagę na niebezpieczne manewry na drogach, takie jak wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach czy niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Celem corocznych działań jest oddziaływanie prewencyjne na uczestników ruchu drogowego, ujawnianie i eliminowanie nietrzeźwych użytkowników dróg oraz osób niestosujących się do przepisów ruchu drogowego, które na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia stanowią najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, a także zminimalizowanie zagrożenia w ruchu drogowym w celu zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. W tych dniach obowiązywać będzie zasada „ZERO TOLERANCJI” – informuje st. asp. Magdalena Hańdziuk z ostrzeszowskiej komendy policji. – Funkcjonariusze pełniący służbę na drogach sprawować będą nadzór nad ruchem drogowym na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wylotowych.

Policja za naszym pośrednictwem apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność, przypominając, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich. Warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem, unikać pośpiechu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Dzięki wspólnym wysiłkom i odpowiedzialnej postawie możemy sprawić, że ten długi weekend będzie bezpieczny i przyjemny dla wszystkich.

Wzmożonych kontroli należy się spodziewać od środy aż do poniedziałku. RED

Ogłoszenia
J3M