W pracowni tomografii komputerowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia już za kilka tygodni zainstalowany zostanie nowy 32-rzędowy tomograf. Zastąpi on już mocno wyeksploatowane, 16-rzędowe urządzenie, który ma już kilkanaście lat i do tej pory było dzierżawione przez placówkę. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
Compre