Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice wraz z Urzędem Gminy Kraszewice oraz Dziennym Domem Senior+ w Kraszewice rozpoczynają realizację projektu pod nazwą „Wszystko dla Seniora”.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Celem projektu jest integracja wewnątrzpokoleniowa środowiska seniorów z powiatu ostrzeszowskiego, zwiększenie dostępu seniorów do różnych form aktywności społecznej, zwiększenie partycypacji społecznej z korzyści oferowanych przez różne formy wsparcia seniorów. Obszarem realizacji projektu jest cały Powiat Ostrzeszowski i wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu tj.: Ostrzeszów, Mikstat, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Doruchów, Czajków i Kraszewice.
Zamiarem naszym jest, aby dzięki temu projektowi, przeprowadzonym warsztatom i szkoleniom seniorzy mogli się regularnie spotykać, nawiązywać nowe, ciekawe kontakty, zwiększać swoje zaangażowanie, aby poczuli się potrzebni i docenieni. Poprawa aktywności fizycznej, ale także psychologicznej z pewnością będzie się wiązała ze wzrostem zadowolenia z życia i czerpania z niego radości. W ramach projektu będą realizowane działania wynikające z faktycznych i rzeczywistych potrzeb samych seniorów.
Projekt zakłada następujące działania:
– rekrutację i przeszkolenie 21 uczestników – seniorów przewodników (po 3 osoby z każdej gminy powiatu),
– zawarcie umów wolontariatu z seniorami przewodnikami,
– przyznanie seniorom przewodnikom granatów na realizację wydarzeń w każdej gminie,
– realizacja 7 inicjatyw na rzecz zwiększenia aktywności seniorów,
– organizacja spotkania podsumowującego wszystkie inicjatywy,
– organizacja Powiatowego Dnia Seniora,
– zakończenie projektu.
Rekrutacja uczestników trwa do 04.09.2020r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. Warunkiem udziału jest zamieszkanie na terenie jednej z gmin powiatu Ostrzeszowskiego i ukończony 60. rok życia.
Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 609 223 321.

Projekt jest dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS.

KK
 

Ogłoszenia
Plus