Dobiegają prace związane z przygotowaniem dokumentacji rozbudowy dwóch szkół podstawowych: w Mąkoszycach i Parzynowie. – Chcemy, żeby prace budowlane ruszyły jeszcze w tym roku, jesienią – mówi wójt Wiesław Berski.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Przypomnijmy, na realizację dwóch wspomnianych inwestycji gmina Kobyla Góra pozyskała rekordowe, bo wynoszące 2,5 mln zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki zewnętrznemu wsparciu w placówce w Parzynowie przebudowane zostaną istniejące pomieszczenia, dobudowane dodatkowe klasy, świetlica oraz gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki, a także ciąg komunikacyjny wraz z klatką schodową i bezpiecznymi podjazdami oraz punktami sanitarnymi. Projekt zakłada również ogrodzenie terenu, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Spore zmiany zajść mają również w szkole w Mąkoszycach. Tak jak w przypadku Parzynowa, inwestycja ta poprawić ma funkcjonowanie szkoły poprzez zwiększenie jej powierzchni użytkowej, dlatego też przebudowana zostanie klatka schodowa wraz z węzłem sanitarnym, dobudowane zostaną pomieszczenia klasowe, powstanie szatnia oraz budynek gospodarczy, wybudowane zostanie wejście ewakuacyjne wraz z utwardzeniem placu z kostki brukowej przy wyjściu. Teren zostanie ogrodzony i dodatkowo zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i prace budowlane rozpoczną się w roku bieżącym, to oddanie inwestycji nastąpić ma już w sierpniu 2022. – Chcemy zdążyć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23 – podkreśla wójt. UG

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski