Na swoim dzisiejszym posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie przyjęła również uchwałę ustalającą nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Główna zmiana to podniesienie kwoty miesięcznej opłaty od osoby z 20 do 27 złotych w przypadku śmieci segregowanych. Jeżeli natomiast śmieci nie będą poddawane selektywnej zbiórce, stawka ta będzie dwukrotnie wyższa.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak wyjaśniał burmistrz Patryk Jędrowiak, konieczność podwyżki wynika z faktu narzucenia przez rząd obowiązku obniżenia opłat za odpady dla przedsiębiorców z 35 zł do maksymalnie 6 zł za standardowy pojemnik. Według przedstawionych kalkulacji, skutkuje to wyrwą w gminnym systemie odpadowym wynoszącą prawie milion złotych. Aby więc zachować podstawową zasada, zgodnie z którą samorząd nie może do tego systemu dopłacać ani nam nim zarabiać, należało zwiększyć obciążenia finansowe po stronie mieszkańców. Opinie w tej sprawie były jednak podzielone, o czym świadczy przebieg dyskusji podczas sesji Rady Miejskiej, a także wyniki głosowania nad uchwałą. 13 radnych było za, 3 przeciw, natomiast trzech wstrzymało się od głosu.

1. Beata CALIŃSKA – za

2. Danuta GAGATEK – za

3. Marcin GAGATEK – za

4. Aleksander JÓZEFIAK – za

5. Marcin KOKOT – za

6. Marcin ŁUCZAK – za

7. Kamila MAJ – za

8. Andrzej MANIKOWSKI – przeciw

9. Antoni MARCHIŃSKI – przeciw

10. Sławomir ODROBIŃSKI – wstrzymał się

11. Roman RACZYŃSKI – za

12. Krystyna RAJSKA – za

13. Jacek SKÓRSKI – za

14. Edward SKRZYPEK – nie uczestniczył w głosowaniu

15. Marcin ŚWITOŃ – za

16. Zbigniew TOMCZYK – wstrzymał się

17. Sławomir WIDERSKI – za

18.Grzegorz WIĘCEK – wstrzymał się

19. Mariusz WITEK – przeciw

20. Michał WRZESIŃSKI – nie uczestniczył w głosowaniu

21. Wiesława WYSOTA – za

Nowe, wyższe stawki wejdą w życie z dniem 1 kwietnia tego roku.

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M