Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia powołano dzisiaj (17 września) Radę Nadzorczą OCZ. W skład Rady Nadzorczej weszli:

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

– dr hab. Anna Matuszczak – prof. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, w latach 2017-2020 członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Oddziału NFZ w Poznaniu,
– Piotr Nowicki – menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki, z wykształcenia socjolog; dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, wcześniej pełnomocnik ds. restrukturyzacji Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
– Marzena Wodzińska – samorządowiec i menadżer, w latach 2014-2020 członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, obecnie prezes Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp.
Zgodnie z aktem założycielskim spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jednocześnie jest pracodawcą dla Zarządu Spółki.

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M