565 tysięcy złotych zabezpieczono w tegorocznym budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na wydatki poszczególnych sołectw. Fundusz sołecki – bo o nim mowa- to środki, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jakie inwestycje zostaną wykonane w 2021 roku?

 • budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach – 14.758 zł
 • budowa parkingu przy przedszkolu w Rogaszycach -20.000 zł
 • zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarce Myślniewskiej – 28.526 zł
 • zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ – 16.000 zł
 • zakup i montaż lampy solarnej w Szklarce Przygodzickiej – 17.000 zł
 • zakup i montaż sprzętu siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Niedźwiedziu – 23.500 zł
 • zakup i montaż placu zabaw w Rojowie – 27.000 zł
 • montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej w sołectwie Pustkowie Południe
 • zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka w Siedlikowie – 25.000 zł
 • instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń sali klubowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Ostrzeszowie – 15.000 zł
 • budowa sceny plenerowej w miejscowości Kotowskie (etap II) – 17.457 zł

O tym, ile pieniędzy dostanie sołectwo z funduszu, decyduje wzór określony w ustawie o funduszu sołeckim.

Ogłoszenia
J3M