fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jest szansa, że jeszcze w tym roku wyremontowanych zostanie przynajmniej 10 kilometrów dróg podlegających powiatowi ostrzeszowskiemu. Wszystko dzięki programowi, w którym udział zadeklarowało sześć samorządów gminnych. To właśnie one pokrywać mają 50% kosztów realizowanych zadań.

Program Modernizacji Dróg Powiatowych 2020 to inicjatywa przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Maciejewskiego oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Ignacego Śmiatacz. Pomysł zaakceptowali wójtowie i burmistrzowie sześciu spośród siedmiu gmin powiatu ostrzeszowskiego (za wyjątkiem gminy Doruchów), zgadzając się na partycypację w kosztach. Powiat ze swojej strony wyasygnuje na ten cel około 1,5 miliona złotych.

Myśmy już poszukali wszystkich maksymalnych rezerw, jakie możemy znaleźć w naszym budżecie – mówi starosta Lech Janicki. – Chcemy rzucić te środki finansowe na zrealizowanie tego dużego zadania. Gminy deklarują ze swojej strony zarówno zainteresowanie daną drogą, jak i partycypację w 50%. Odzew jest na ten moment pozytywny.

Najwięcej, bo około 2,5 kilometra dróg, zmodernizowanych ma zostać w gminie Ostrzeszów.

Jest to droga do Bledzianowa, o długości prawie 2km, od skrzyżowania z drogą krajową w Niedźwiedziu do samego Bledzianowa oraz odcinek od Siedlikowa do Przedborowa, tak, aby połączyć z już wyremontowanym odcinkiem na terenie gminy Mikstat – wylicza starosta.

W gminie Mikstat wyremontowany ma zostać odcinek w kierunku Biskupic Zabarycznych, na terenie gminy Kobyla Góra – droga łącząca Kobylą Górę z Parzynowem, na terenie gminy Grabów nad Prosną – droga w Bobrownikach, na terenie gminy Kraszewice – dwa odcinki drogi Kraszewice-Głuszyna, łącznie z modernizacją mostu, a na terenie gminy Czajków – drogi w Mielcuchach i Wysotach. Prace mają ruszyć najwcześniej jak to będzie możliwe. Starosta nie kryje, że jest to podyktowane bardzo korzystną dla samorządów sytuacją na rynku usług.

Od wielu lat nie mieliśmy tak dobrych cen na wykonywanie robót drogowych masą asfaltową – podkreśla. – To wynika z niskich cen ropy. Chcemy ten moment wykorzystać. To jest bezpośrednia podstawa do zastanowienia się nad tym tematem i podjęcia tego wyzwania. Oszczędności w zakresie wykonawstwa sięgać mogą obecnie nawet 50%.

Samorządowcy liczą na to, że program uda się kontynuować w kolejnych latach. Jedna edycja rozwiąże bowiem tylko część istniejących problemów. Według aktualnych danych na naprawę czeka blisko 40km dróg powiatowych. ŁŚ

Ogłoszenia
Plus