Strażacy z KP PSP w Ostrzeszowie podsumowali ostatnich 12 miesięcy. Łącznie interweniowali blisko 1500 razy, z czego tylko 170 razy wyjeżdżali do pożarów. Najczęściej, bo aż 1250 razy wzywani byli do usuwania miejscowych zagrożeń.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W 2021 roku komenda odnotowała dokładnie 1 447 interwencji, z czego 173 to pożary (wzrost w stosunku do roku 2020 o 15 interwencji), 1251 to inne miejscowe zagrożenia (wzrost o 231), 23 dotyczyły fałszywych alarmów (spadek o 3 interwencje).

W porównaniu z rokiem 2020 strażacy wzywani byli o 242 razy więcej.

Akcje gaśnicze najczęściej, bo aż 165 razy, kończyły się zaklasyfikowaniem pożaru jako mały (pow. do 70 m2). – Zakończenie ponad 95% akcji gaśniczych na takiej powierzchni może świadczyć o wysokiej skuteczności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – podkreślają ostrzeszowscy strażacy. – Pozostałe interwencje pożarowe to 5 pożarów średnich, 2 pożary duże i jeden pożar bardzo duży. Strażacy najczęściej gasili pożary budynków mieszkalnych (73, w tym 59 budynków jednorodzinnych), upraw rolnych (34), traw i nieużytków (18), samochodów (14), lasów (8), oraz śmietników (5).

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej interwencji związanych było z usuwaniem miejscowych zagrożeń. W ciągu ostatnich 12 miesięcy strażacy odebrali 1251 takich zgłoszeń.

Najczęściej wyjeżdżali do działań medycznych (439 razy), następnie do zdarzeń  związanych z usuwaniem m.in. skutków ulew (311 razy), w tym silne wiatry stanowiły aż 276 interwencji. Innymi przyczynami były: owady błonkoskrzydłe (292 działania) oraz wypadki (104 działania). Podczas interwencji śmierć poniosło 13 osób, a ponad 80 osób zostało rannych.

– W 2021 roku wraz ze wzrostem liczby interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w stosunku do 2020 roku odnotowano spadek liczby osób rannych podczas zdarzeń (spadek o 4 ranne osoby). Ponadto należy odnotować spadek liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do 2020 roku (spadek o 2 ofiary śmiertelne) – wynika z informacji przygotowanej przez Wydział ds. Operacyjnych i Szkoleniowych KP PSP w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski