7.100.000 złotych zamierza wydać w najbliższych latach na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółka „Wodociągi Ostrzeszowskie”. Plan, którym zajmą się radni Rady Miejskiej na swoim najbliższym posiedzeniu, zawiera sześć zadań.

Ogłoszenia
Wawrzyniak

Najbardziej kosztowne to budowa wschodniej sieci wodociągowej, która ma pochłonąć 3.600.000 złotych. Dwuletnie zadanie ma się rozpocząć w roku 2024. Na 1.900.000 złotych szacuje się koszty budowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach: Piekary, Garncarskiej i Chmielnej w Ostrzeszowie, która zostanie przeprowadzona w roku 2023. Jeszcze w roku bieżącym ma się z kolei zakończyć budowa infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Mikorskiej i Ładnej w Ostrzeszowie Pustkowiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie. W tych przypadkach nakłady finansowe to odpowiednio 900 i 300 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych kosztować będzie z kolei budowa przepompowni wody dla południowych terenów gminy Ostrzeszów, której realizację zaplanowano na rok 2024. Wszystkie wymienione inwestycje spółka „Wodociągi Ostrzeszowskie” finansować będzie ze środków własnych. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Soft-DC KOMPUTERY