Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ignacego Jackowiaka, Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w latach 1994-1998, Naczelnika Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w latach 1973-1990, radnego Miejskiej Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną w latach 1961-1973.
Nauczyciel i dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Grabowie nad Prosną w latach 1960-1972, sekretarz Komitetu Gromadzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1963-1972, prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grabowie nad Prosną w latach 1960-1972, autor książki „Grabów nad Prosną 1984-2006” wyd. w 2006 r., współautor książki „Z dziejów Grabowa nad Prosną” wyd. w 1990 r.
Uhonorowany licznymi orderami, odznaczeniami i medalami: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”, Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”, Złota Odznaka „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Złota odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich, Odznaka X-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich, Odznaka honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Odznaka Zasłużonego działacza LZS, Odznaka „Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu”, Brązowy medal za zasługi dla Pożarnictwa, Honorowa odznaka Przyjaciół Harcerstwa.
Żonie, dzieciom oraz najbliższej rodzinie składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia. Zapamiętamy Go jako serdecznego, pomocnego, otwartego na potrzeby innych ludzi człowieka – czytamy na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną.
Ogłoszenia
Soft-DC KOMPUTERY