Sytuacja sanitarna, tematy oświatowe, a przede wszystkim sprawy dotyczące realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie ostrzeszowskim – to główne tematy, jakie omawiano podczas dzisiejszego spotkania wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego ze Starostą Ostrzeszowskim Lechem Janickim. W spotkaniu uczestniczyli także: poseł n Sejm RP Andrzej Grzyb, wicestarosta Zofia Witkowska oraz członek Zarządu Adam Mickiewicz.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Najważniejszą i najdroższą inwestycją na drogach wojewódzkich w powiecie ostrzeszowskim będzie przebudowa drogi nr 444 Ostrzeszów – Szklarka Myślniewska, aż do Ronda Ostrzeszowskiego przy drodze krajowej nr 25, łącznej długości 13,73 km.
Przedsięwzięcie pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych; ostateczny koszt znany będzie po zakończeniu procedur przetargowych. W pierwszym etapie zostanie zrealizowany odcinek drogi do Szklarki Myślniewskiej włącznie (wraz z chodnikami w Ostrzeszowie i Szklarce Myślniewskiej), a w drugim etapie – odcinek do ronda łączącego drogę 444 z droga krajową nr 25. II etap przedsięwzięcia obejmie także obwodnicę Szklarki Przygodzickiej.
Wśród innych istotnych inwestycji drogowych marszałek Krzysztof Grabowski wymienia realizację nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej w Doruchowie, II etap budowy chodnika w Bukownicy wraz z przebudową drogi do przejazdu kolejowego, a także budowę chodnika w Mącznikach oraz przebudowę drogi 447 w Antoninie – do przejazdu kolejowego w kierunku Mikstatu. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski