W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia wybrana została pani Magdalena Puziewicz-Karpiak.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Małgorzata Puziewicz-Karpiak jest magistrem farmacji (Akademia Medyczna we Wrocławiu, później Magisterskie Studia Menadżerskie MBA /Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu), pracowała na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz prezesa zarządu w wielospecjalistycznym szpitalu Orthos we Wrocławiu oraz kierowała działalnością szpitala jako prezes zarządu w Strzelińskim Centrum Medycznym. Będzie pierwszą kobietą, która obejmie stery ostrzeszowskiego szpitala. Uczyni to 1 listopada.
Do konkursu na prezesa OCZ wpłynęły cztery oferty – wszystkie spełniały wymogi formalne, w związku z czym wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, jakim były indywidualne rozmowy z członkami komisji. Po rozmowach przeprowadzonych 27 października, komisja w tajnym głosowaniu dokonała wyboru prezesa OCZ.
W komisji konkursowej pracowali członkowie Rady Nadzorcza OCZ – Piotr Nowicki, Anna Matuszczak i Marzena Wodzińska – oraz członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz i zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Maria Gąsiorek.

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M