Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 21,5 mln zł w województwie na budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z czego przeszło blisko 950 tys. zł trafi do gmin z powiatu ostrzeszowskiego. Środki pochodzące z środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych trafią do 7 gmin w powiecie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy na przekazanie środków finansowych dla gmin na realizację wnioskowanych zadań. Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla gmin w zakresie budowy i rozbudowy dróg dojazdowych do pól raz kolejny umożliwi na realizację wielu przedsięwzięć poprawiających przemieszczanie się maszyn rolniczych  oraz podnoszących bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

– Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego 180 gmin w regionie będzie mogło realizować program rozbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól Środki umożliwiają powstawanie nowych lub przebudowę istniejących dróg polnych. Wsparcie, które corocznie jest przeznaczane na ten cel pozwala regularnie rozbudowywać sieć dróg się oraz modernizować te odcinki które uległy zniszczeniu  –  mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna kwota wsparcia niespełna 950 tys. zł trafi do 7 gmin w powiecie, natomiast w całym województwie pomoc trafi do 180 gmin na łączną kwotę 21 mln zł.

Samorządy Gminne wykorzystują środki na utwardzanie nawierzchni dróg by poruszające się po nich maszyny nie niszczyły nawierzchni szczególnie narażonej na przejazdy ciężkich maszyn, ponadto wiele dróg wymaga wykonania odwodnienia  lub wyłożenia asfaltu na drodze.

Wsparcie w wysokości ponad 21 mln zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego to ogromny zastrzyk gotówki dla terenów wiejskich w całej Wielkopolsce gdzie rolnictwo nieustannie się rozwija i stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki dla całego województwa. UM

Ogłoszenia
J3M