Dorota Rosada została wybrana nowym sołtysem sołectwa Pustkowia Północ. Tak zdecydowali mieszkańcy sołectwa podczas wyborów w dniu 3 marca. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zorganizowanie wyborów było konieczne na skutek śmierci poprzedniego sołtysa Zbigniewa Jokiela. Uczestnicy zebrania oddali cześć Jego pamięci minutą ciszy.

Zgodę na kandydowanie na nowego sołtysa wyraziły dwie osoby – Dorota Rosada oraz Robert Sikora. W tajnym głosowaniu mieszkańcy zdecydowali się powierzyć tę funkcję kobiecie. Dorota Rosada uzyskała 51 głosów, natomiast Robert Sikora 22. Nowa pani sołtys dziękując za zaufanie zapewniła, że swą funkcję będzie starała się wypełniać jak najlepiej licząc na szeroką współpracę mieszkańców w realizacji ważnych dla sołectwa spraw.

W dodatkowym głosowaniu uzupełniono przy okazji skład Rady Sołeckiej Sołectwa Pustkowie Północ. Nowymi członkami tego gremium zostali: Robert Sikora i Adam Bartosz.

Pełen skład Rady Sołeckiej Sołectwa Pustkowie Północ po wyborach uzupełniających: Zenon Bacik, Adam Bartosz, Przemysław Kinastowski, Dorota Kunc, Aneta Lewek, Robert Sikora. UMiG

Ogłoszenia
J3M