Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, wybierać będziemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z racji trwającej pandemii podczas wizyty w lokalu wyborczym powinniśmy zachować szczególne środki ostrożności.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

NA WYBORY TYLKO W MASECZCE!

W czasie niedzielnego głosowania w lokalach wyborczych obowiązywać będzie nakaz zakrywania nosa i ust. Oznacza to, że wyborcy mogą wejść do pomieszczenia, w którym oddaje się głosy, jedynie w maseczce lub przyłbicy. Usta i nos powinniśmy zakryć jeszcze przed wejściem do lokalu wyborczego. Należy pamiętać, że komisja wyborcza ma prawo po poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy przed odebraniem karty do głosowania, by potwierdzić tożsamość danej osoby.

DOBRA PRAKTYKA – RĘKAWICZKI I WŁASNY DŁUGOPIS!

Wyborcom rekomendujemy również korzystanie z rękawiczek jednorazowych w lokalu wyborczym, a także przyniesienie własnego długopisu.

Pozostałem obowiązujące zalecenia w przedmiocie bezpieczeństwa:

przed wejściem dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk;
w tym samym czasie w lokalu może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych);
co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut pomieszczenie powinno być wietrzone (bez przerywania pracy komisji);
stanowiska członków obwodowych komisji wyborczych zostaną zorganizowane tak, by były od siebie oddalone o 1,5 metra;
stoły komisji nie będą pokryte suknem ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;
jeśli budynek jest wyposażony w instalację wentylacyjną (mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną), zalecana jest jej stała praca;
co najmniej 6 razy w ciągu dnia wyborczego (począwszy od momentu otwarcia lokali wyborczych), powierzchnie klamek, urn wyborczych, blatów stołów, uchwytów oraz inne – które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym – będą przemywane płynem do dezynfekcji.

POSTARAJ SIĘ SPĘDZIĆ W LOKALU WYBORCZYM JAK NAJMNIEJ CZASU!

Wszystkim osobom zaangażowanym w niedzielną akcję wyborczą zależy, aby ruch w lokalach wyborczych odbywał się płynnie i bez zakłóceń. Chodzi o to, aby poszczególni wyborcy spędzali w siedzibie komisji obwodowej możliwie jak najmniej czasu, w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia płynności obsługi głosujących. Zastanówmy się więc na spokojnie w domu, któremu z kandydatów chcemy zaufać, a do lokalu wyborczego udajmy się wyłącznie po to, by szybko oddać głos na karcie do głosowania i udostępnić miejsce kolejnym głosujących.

Głosujemy, zaznaczając znak „X” tylko przy nazwisku jednego kandydata. Głosowanie jest tajne, dlatego po oddaniu głosu wskazane jest, by złożyć kartę i wrzucić ją do urny tak, by zadrukowana strona była niewidoczna.

Listę kandydatów na Prezydenta RP znaleźć można: TUTAJ

Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00.

Ogłoszenia
J3M