Kolejne dofinansowanie dla Miasta i Gminy Ostrzeszów. Prawie milion złotych urzędnikom udało się pozyskać na wsparcie ostrzeszowskich seniorów, w tym na ich aktywizację i integrację w życiu społecznym.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Projekt „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów” zakłada m.in.: rozszerzenie działalności Klubu Seniora poprzez doposażenie pomieszczeń placówki, organizację zajęć dla seniorów (takich jak rozmowy z psychologiem, prawnikiem) oraz zajęcia na basenie itp. Z projektu sfinansowany zostanie również dowóz uczestników na zajęcia.

Zatrudnienie asystenta rodziny, którego praca polega na wsparciu rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z której będą mogli korzystać uczestnicy projektu, a po zakończeniu projektu również inni mieszkańcy – to kolejne założenia projektu.

Pieniądze, jak informują ostrzeszowscy urzędnicy, mają zostać wykorzystane do końca 2022 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. RED

Ogłoszenia
J3M