Tylko jedna oferta wpłynęła na konkurs mający na celu wyłonienie nowego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie. Na 23 października zaplanowano posiedzenie komisji, która zdecyduje czy właśnie tej osobie powierzyć kierowanie placówką przez następne kilka lat.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Termin składania ofert minął w poniedziałkowe południe (12 października). Urząd Miasta i Gminy nie podaje personaliów zgłoszonego kandydata, tłumacząc to zaleceniami RODO. Póki co nie wiadomo też, czy oferta spełnia wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu. To sprawdzi dopiero komisja, która zbierze się 23 października. Posiedzenie składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej dojdzie do analizy złożonej aplikacji. Jeżeli nie pojawią się zastrzeżenia, dojdzie do części drugiej, kiedy podczas rozmowy zaprezentuje własną wizję dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Na koniec komisja w drodze głosowania wyrazi swoją aprobatę bądź dezaprobatę wobec kandydatury.

Ogłoszenia
J3M