Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego został doradcą Ministra Obrony Narodowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. Wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz powołał Zespół Doradców Ministra Obrony Narodowej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Głównymi celami funkcjonowania zespołu będą: analiza problemów i potrzeb lokalnych społeczności w związku z obecnością jednostek wojskowych, kształtowanie  propozycji wsparcia samorządów objętych aktywnością wojska oraz zbieranie i analiza oczekiwań społecznych dot. bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego. W skład wchodzą m. in. przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocniczych z terenów, na których znajdują się jednostki wojskowe. Współpraca MON z samorządem to efekt działań  kierownictwa resortu, które dostrzega istotną rolę jednostek lokalnych samorządów w kształtowaniu i budowaniu kompleksowego systemu bezpieczeństwa państwa. To ważny krok w stronę umacniania bezpieczeństwa i obronności Polski – również na poziomie lokalnym.
To dla mnie duże wyróżnienie a jednocześnie zobowiązanie. Bardzo dziękuję Panu Premierowi za zaufanie. W Wielkopolsce mamy ważne i strategiczne bazy wojskowe jak choćby w Krzesinach czy baza wojsk amerykańskich w Powidzu. Od 13 lat pracuję również w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim. Pan Premier Władysław Kosiniak-Kamysz stawia na współpracę z samorządem i jest to ważny kierunek współpracy – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz doradca ministra obrony narodowej.Krzysztof Grabowski odebrał nominacje z rąk wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka Kamysza. Powołanie do grona doradców nie oznacza rezygnacji z funkcji wicemarszałka województwa. Funkcja ta jest bowiem społeczna. Powołanie doradcy z Wielkopolski świadczy o dostrzeganiu roli naszego regionu również w kwestii obronności Polski. ŁŚ

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski