W tej chwili dodatni wynik testów na obecność koronawirusa ma 7 mieszkańców i 7 pracowników DPS.

Ogłoszenia
Instal Grunt

– w tej chwili dodatni wynik testów na obecność koronawirusa ma 7 mieszkańców i 7 pracowników DPS. Mieszkańcy przebywają  w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu; 3 pracowników przebywa w izolatorium, a 4 w izolacji domowej,
– cały dom, decyzją Sanepidu jest objęty kwarantanną, w związku z czym placówki nie mogą opuszczać mieszkańcy oraz 26 pracowników; wszystko odbywa się z zachowaniem przepisów prawa,
– dzisiaj zostały pobrane wymazy na obecność COVID-19 u 145 osób – zarówno mieszkańców, jak i całego personelu DPS (także pracowników przebywających poza placówką),
– zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy DPS mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej specjalistów z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (Wydział Polityki Społecznej) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie,
– pracownicy DPS są za swoja pracę w tak trudnych i stresujących warunkach dodatkowo wynagradzani,
– staraniem władz powiatowych, w porozumieniu z dyrekcją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,  w DPS w Marszałkach będą przeprowadzane współfinansowane przez powiat badania genetyczne,
– w DPS Marszałki utrzymywany jest ostry rygor sanitarny, każdego dnia przeprowadza się ozonowanie oraz dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, stale są też w użyciu lampy bakteriobójcze oraz kabina do dezynfekcji osób,
– w zależności od wyników badań oraz rozwoju sytuacji, jedno skrzydło gmachu DPS może zostać wydzielone jako izolatorium dla mieszkańców z dodatnim wynikiem testów,
– placówka ma odpowiednie zapasy środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej,
– personel opiekujący się mieszkańcami DPS Marszałki oraz dyrekcja Domu dokłada wszelkich starań, by chronić swoich podopiecznych,
–  samorząd powiatowy oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dyrekcja DPS, pozostają w stałym kontakcie z dyrekcją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
J3M