fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W związku z licznymi interwencjami i skargami mieszkańców, na początku sierpnia ostrzeszowski starosta wystosował pismo do dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiskowych.

Lech Janicki zwrócił się do dyrektor NFZ o zajęcie stanowiska w kwestii akceptowalnego przez nadzór, czyli NFZ, modelu funkcjonowania przychodni i lekarzy POZ w obecnym czasie.
Do władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego docierają bowiem informacje o zaniechaniu bezpośredniego badania pacjentów i przejściu lekarzy rodzinnych na tzw. teleporady oraz o znacznie utrudnionym kontakcie z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej. Skargi dotyczą również publicznej służby zdrowia. Obecne formy funkcjonowania porad zdrowotnych nie satysfakcjonują pacjentów, dlatego mieszkańcy zwracają się bezpośrednio do samorządów o pomoc i interwencję.
Problem również dotyczy pielęgniarek środowiskowych, które odmawiają pacjentom świadczenia usług w formie wizyt domowych. Niestety w powiecie ostrzeszowskim niektóre praktyki pielęgniarek środowiskowych zlikwidowały się.
Starosta Lech Janicki zwrócił się do wielkopolskiej dyrektor NFZ z pytaniem, jak powinna w obecnym czasie wyglądać opieka podstawowa, na co powinien liczyć pacjent zwracający się z problemem zdrowotnym do lekarza pierwszego kontaktu. Starosta poprosił również o zajęcie stanowiska w kwestii akceptowalnego przez nadzór – czyli NFZ modelu funkcjonowania przychodni i lekarzy POZ w obecnym czasie.
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Wielkopolskiego Oddziału NFZ w tej sprawie. – (…) Placówki POZ – z wyjątkiem gabinetów, których personel podlega kwarantannie z uwagi na kontakt z osobą zarażoną COVID-19 (na terenie województwa były to jednostkowe przypadki) – od początku epidemii były, i są nadal, zobowiązane do udzielania świadczeń zarówno przez teleporadę/telewizytę, jak również w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta (jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym ) – czytamy w piśmie zastępcy dyrektora ds. medycznych Wielkopolskiego Oddziału NFZ Hanny Philips.
Odnosząc się do kwestii utrudnionego kontaktu ze świadczeniodawcami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wielkopolski NFZ prosi o każdorazowe przekazywanie zgłoszonych przez pacjentów utrudnień, w celu podjęcia przez oddział stosownych działań. Powiat Ostrzeszowski

Ogłoszenia
J3M