Zakończono budowę zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Siedlików w gminie Ostrzeszów realizowaną w ramach programu pn. „Deszczówka”. Całkowita wartość zadania to 79.700 zł, w tym dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ponad 49.700 zł.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Realizacja zadania ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Wybudowanie zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności 50m3 pozwoli na gromadzenie wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej w Siedlikowie poprzez istniejącą instalację deszczową do zbiorników podziemnych. Zbiorniki te sąsiadują bezpośrednio z boiskiem piłkarskim LZS Siedlików z naturalną murawą, boisko to posiada własny system nawadniania, łączna powierzchnia nawadniana to 6.500 m2, który został bezpośrednio podłączony do zbiorników retencyjnych. Do tej pory klub piłkarski, aby spełnić określone standardy ponosił bardzo duże koszty związane z nawadnianiem obiektu, a w szczególności opłaty za zużytą wodę z sieci wodociągowej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na duże oszczędności wody uzdatnionej i tym samym zapobiegnie skutkom suszy. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski