Jest szansa, że już w drugiej połowie przyszłego roku ruszy budowa bloku komunalnego na ul. Jana Pawła II w Ostrzeszowie. Realizacja inwestycji, której koszt to blisko 30 milionów złotych, poskutkować ma powstaniem 64 nowych mieszkań na wynajem.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska podjęła uchwałę stanowiącą kolejny krok w tym kierunku. Dzięki niej samorząd będzie mógł złożyć wniosek o sfinansowanie z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Wielkopolska z siedzibą w Rawiczu. Wartość udziałów to ponad 2.900.000 złotych, co stanowi 10% wartości planowanej inwestycji.
Nie ukrywam, że mocno namawiałem pana burmistrza, żeby tę uchwałę podjąć jak najszybciej – mówił podczas sesji Rady Miejskiej prezes spółki Arkadiusz Stasica. – Środki w Rządowym Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa po prostu się kończą. Według moich informacji, pozostała tam kwota około 120 milionów złotych, a więc jest to naprawdę niewielkie źródło.
A. Stasica zaznaczył przy tym, że w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie projekt ustawy zaostrzający warunki realizacji dofinansowania.
Od momentu otrzymania  środków i wpłacenia ich do spółki, spółka będzie miała pięć lat na to, żeby ten budynek wybudować i zasiedlić, czyli tak naprawdę rozpocząć usługę na rzecz gminy w zakresie określonym finansowaniem – wyjaśniał prezes Stasica. – Wydaje się, że okres pięciu lat, a tak naprawdę pięciu i pół, bo gmina ma jeszcze pół roku na to, aby te środki wpłacić i objąć udziały w spółce, jest okresem wystarczającym na to, by ten projekt zrealizować.  
To nie jedyne źródło finansowego wsparcia zadań realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Kolejne to fundusz dopłat dający możliwość pokrycia do 35% kosztów inwestycji oraz partycypacja przyszłych najemców na poziomie 10%. Po zsumowaniu wszystkich tych możliwości i tak uzyskamy jednak kwotę stanowiącą około 50% całości. W związku z tym, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Spośród tych 19 gmin (tworzących spółkę  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Wielkopolska, przyp. red.) miasto Ostrzeszów jest podmiotem najdalej zaawansowanym jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji – podkreślił A. Stasica. – Jest program funkcjonalno-użytkowy i jest chęć wniesienia aportu (działki pod budowę bloku, przyp. red.), który najprawdopodobniej zostanie zrealizowany pod koniec maja. W mojej ocenie jest duża szansa, żeby ta inwestycja w perspektywie drugiej połowy przyszłego roku się rozpoczęła.
W bloku komunalnym na ul. Jana Pawła II powstać mają 64 lokale pod klucz, czyli pozwalające na natychmiastowe wprowadzenie się najemców. Połowę z nich stanowić mają mieszkania 3-pokojowe, a połowę 1 i 2-pokojowe. Jeśli wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem oddanie bloku komunalnego nastąpi w roku 2024. ŁŚ

fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia