Pamięć o Powstańcach Wielkopolskich, ich odwadze, determinacji i poświęceniu, jest wciąż podtrzymywana. To był bowiem przemyślany, zaplanowany, a przede wszystkim udany zryw. Niedawno miała miejsce 102 rocznica wybuchu powstania. Z tej okazji przedstawiciele samorządu powiatowego i miejsko-gminnego, a także organizacji kombatanckich oraz młodzież złożyli kwiaty przy pamiątkowym obelisku obok Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Uroczystości miały symboliczny charakter. Jej uczestnicy podkreślali jednak, jak ważne jest zachowanie w pamięci powstańczego czynu Wielkopolan. – Cieszę się, że mimo tej pandemii mogliśmy się tu spotkać, w tej ograniczonej liczebnie grupie, aby tę piękną tradycję chociaż w tej formie podtrzymać – podkreślił burmistrz Patryk Jędrowiak.

Na sukces powstania złożyło się wiele elementów. Przede wszystkim podjęto działania zbrojne we właściwym momencie, przy dogodnej koniunkturze zewnętrznej. Ponadto zawczasu, praktycznie od połowy 1918, nastąpiło metodyczne przygotowanie się do przejęcia władzy. Zostały ukształtowane polskie struktury polityczne, które w kluczowych tygodniach przełomu 1918 i 1919 roku przejmowały sukcesywnie władzę z rąk pruskich w całej Wielkopolsce. W czasie powstania działano w sposób przemyślany, konsekwentny, pomimo braku jakiegoś znaczącego wsparcia z pozostałej części odradzającego się państwa. Działania zbrojne były szybkie i zdecydowane. W ciągu kilkunastu dni powstańcy kontrolowali już obszar ok. 25 tys. km2. Oczywiście nie obyło się bez ofiar. Czyn Wielkopolan jest szacowany na prawie 2,5 tys. poległych, zmarłych z ran czy chorób oraz 6 tys. rannych. Dzięki jednak tej ofierze Wielkopolska, po 123 latach zaboru, powróciła do Rzeczypospolitej.

 

Więcej informacji o Powstaniu wielkopolskim:

 

https://pw.ipn.gov.pl/                                              https://powstaniewielkopolskie.pl/nowa/

 

źródło: www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M