9 grudnia zmarł w Poznaniu w wieku 94 lat Zygmunt Wierusz – absolwent Gimnazjum Ks. Salezjanów w Ostrzeszowie (matura 1949 r.), harcerz ostrzeszowskiej drużyny im. Kazimierza Pułaskiego „Granatowej Czwórki”, członek założyciel Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, v-ce prezes Klubu w latach 2001-2009.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Śp. Zygmunta pożegnamy 20 grudnia br. o godz. 11.10. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Msza św. za duszę śp. Zygmunta będzie odprawiona w kościele p.w. św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej w dniu pogrzebu o godz. 9.30.

Śp. Zygmunt urodził się w Poznaniu i tu spędził dziecięce lata, ale w latach 1939-1945 został wysiedlony wraz z rodziną do Generalnej Guberni. Po II wojnie światowej mieszkał wraz z rodzicami i siostrami w Ostrzeszowie. Studiował w Szkole Inżynierskiej, dzisiejszej Politechnice Poznańskiej, gdzie ukończył Wydział Budownictwa i przez długie lata pracował w budowlanym biurze projektowym. Pracował też za granicą w Libii.

Odszedł człowiek wielki, a zarazem skromny, rozmiłowany w ziemi ostrzeszowskiej skąd pochodziła Jego matka, a ojciec był adiutantem u majora Stanisława Thiela w czasie Powstania Wielkopolskiego. Brał udział w uroczystościach harcerskich, w szczególności z okazji rocznic jubileuszowych.

„Żegnając  Zygmunta, naszego Kolegę i Przyjaciela jesteśmy Mu wdzięczni za czas, który dany nam było wspólnie przeżyć. Pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach” – napisali jego przyjaciele z Poznańskiego Klubu TPZO.

Ogłoszenia
J3M