Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu Ochrona zabytków wsparł Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraszewicach kwotą 70 tysięcy złotych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Dotacja ta została przekazana na prace remontowe i konserwatorskie XVIII-wiecznego bocznego ołtarza pw. św. Michała Archanioła. Całkowity koszt realizacji tego zadania oszacowano na 140 286 złotych. PO

Ogłoszenia