Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie zajmowała się m.in. skargą na burmistrza. Jej autorka zarzucała Patrykowi Jędrowiakowi, że nie wykonuje czynności nałożonych na niego prawem, a polegających na zapewnieniu dostępu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Ostatecznie skargę uznano jednak za bezzasadną. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się nią 19 i 29 grudnia ubiegłego oraz 5 stycznia bieżącego roku. Analizowano aktualnie obowiązujące przepisy i wysłuchano wyjaśnień burmistrza oraz pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

– Ustalono, że Urząd Miasta i Gminy udostępnia dane przestrzenne zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej, zapewniając dostęp do usługi pobierania danych i tworzenia ich kopii – mówi przewodniczący komisji Zbigniew Tomczyk. – Urząd Miasta i Gminy powyższe czynności umożliwia poprzez usługę Web Feature Service (WFS) w wersji 1.0. W trakcie posiedzenia komisji od pracowników Urzędu Miasta i Gminy uzyskano informacją, że w dniu 29 grudnia 2022 r. wprowadzono usługę  Web Feature Service w wersji 2.0.

W świetle tych informacji, komisja stwierdziła, że skarga winna zostać uznana za bezzasadną. Wątpliwości co do takiego rozstrzygnięcia zgłosił jednak radny Andrzej Manikowski. Zwracał uwagę, że skarga wpłynęła 13 grudnia, a nową wersję usługi Web Feature Service uruchomiono 29 grudnia.

– To znaczy, że na 13 grudnia ta skarga była zasadna – zastanawiał się. – Rozumie, że wszystko zostało wprowadzone, ale na dzień 13 grudnia, kiedy do Rady Miejskiej wpłynęła skarga, była ona zasadna. Na podstawie tej skargi, tak by wychodziło, zostały podjęte działania żeby to zmienić.

Z taką interpretacją nie zgodził się adresat skargi czyli burmistrz Jędrowiak.

Skarga dotyczyło braku dostępu do danych przestrzennych  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych, co, jako osoba z branży, wie pan, że nie jest prawdą – zwrócił się do radnego. – Dane przestrzenne były dostępne za pomocą usługi w wersji 1.0. Wersja 2.0 jest po prostu jej swoistym rozszerzeniem.

Mimo tych wyjaśnień, A. Manikowski wraz Antonim Marchińskim zagłosowali przeciwko uznaniu skargi za bezzasadną. Od głosu wstrzymał się Mariusz Witek, a pozostałych 17 radnych było za. ŁŚ

Fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
Zielony Ogród