Murarz-tynkarz, Firma Ogólnobudowlana Mariusz Adamski Rogaszyce tel. 531059377

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Stolarz/pomocnik stolarza, praca przy produkcji okien i drzwi drewnianych b.d., Zakład Usługowo-Produkcyjny STOLCHO Kępno o/Kobyla Góra, tel. 601 769 401, info@stolcho.com.pl

Pracownik fizyczny, dostarczanie materiału do miejsca montażu ogrodzenia, kopanie dołków pod słupki, ustawianie słupków, montowanie płyt betonowych, panelowych, siatkowych. OgroMar Marcin Marczak, tel. 782215525, ogromar.marczak@gmail.com

Operator węzła betoniarskiego, wytwarzanie mieszanek betonowych, ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DAW-BUD ANDRZEJAK SPÓŁKA JAWNA, tel. 601871749, dawbud.andrzejak@op.pl

Rzeźnik, SEZAM BARTOSZ JĘDRZEJAK, tel. 609196791

Kucharz, Praca w  Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie – szukamy osoby kreatywnej, dla której gotowanie to pasja. Przygotowywanie potraw z wymaganym standardem przez CV osobiście lub na adres e-mail Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, tel. 795574962, recepcja@palacantonin.pl

Tyflopedagog– zajęcia rewalidacyjne, CV, List motywacyjny, Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach im. Józefa Kulli, tel. 627316812, spmakoszyce@interia.pl

Pomocnik elektryka, Instalacje elektryczne, pomiary, pomoc elektrykowi, MARCIN STODOLNY USŁUGI ELEKTRYCZNE, tel. 783655776

Pracownik transportowy, Transport mopów, transport odpadów medycznych i komunalnych i rozwożenie bielizny, miejsce wykonywania pracy – Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. „IZAN +” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tel. 691420438

Tynkarz, Tynkowanie budynków, skierowanie do pracodawcy, USŁUGI BUDOWLANE Klupś Leszek tel. 604-628-591

Psycholog, Praca z osobami niepełnosprawnymi. Badania i diagnozowanie psychologiczne, wydawanie opinii psychologicznej, Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, tel. 519 332 804, kadry@dpskobylagora.pl

Pracownik socjalny, Świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców DPS, Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, tel. 519 332 804, dps@dpskobylagora.pl

Monter instalacji sanitarnych wykonywanie instalacji CO. i wod. skierowanie do pracodawcy,„INSTALEX” JURKIEWICZ ADAM tel. 62 730 7611, INSTALEX@AUTOGRAF.PL

Nauczyciel religii, religii w grupach dzieci od 3 do 6 lat, CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie, świadectwa pracy, Publiczne Przedszkole w Doruchowie, tel. 627315652, przedszkole@doruchow.pl

Policjant, Stanowisko proponowane w powyższej ofercie dotyczy pracy na podstawowym etapie policjanta prewencji. Oznacza to, że po zakończeniu szkoły policyjnej, policjant zostanie skierowany do pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej lub ruchu drogowego na terenie jednostki, do której zostanie przydzielony. Pracodawca jednak oferuje możliwość zabiegania o pracę w służbie śledczej, kryminalnej lub innych w zależności od potrzeb i szczególnych predyspozycji kandydatów.
Podanie o przyjęcie do służby:
Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B) dostępny na stronie www.wielkopolska.policja.gov.pl
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu).
Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu).
Kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, 477712815, 477712822,609602257, dobor@po.policja.gov.pl

Palacz, Szkoła Podstawowa w Rogaszycach, tel. 62 7320654

Tapicer, tapicerowanie mebli, pikowanie, ADABET24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, tel. 500288728

Szwaczka, Szycie mebli tapicerowanych, ADABET24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, tel. 500288728

Przedstawiciel handlowy, Sprzedaż mebli tapicerowanych na rynek polski oraz europejski, ADABET24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, tel. 500288728

Pracownik gospodarczy, Wykonywanie prac porządkowych i drobnych prac naprawczych, SKALTEX – KACZMAREK, BŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA, tel. 735 209 149

Pomocnik mechanika, naprawa maszyn budowlanych, POLMAG s.c. Magdalena Janiak, Arkadiusz Lis, Tel. 609123003

Elektryk, Praca na sieci zewnętrznej, CV na adres e-mail: biuro-elektra@wp.pl, Biuro Projektowo-Wykonawcze „ELEKTRA” Agata Strzelczak, tel. 602196157, biuro-elektra@wp.pl

Kierowca, Przewóz biomasy, DREWZET PAWEŁ ZIĘTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, tel. 604451287

Referent ds. organizacyjno-kadrowych, Bieżąca obsługa spraw administracyjno-biurowych. Koordynowanie obiegu informacji i korespondencji. Przyjmowanie i ewidencjnowanie zgłaszanych spraw.
Wprowadzanie danych do używanych systemów komputerowych: SIO, program biblioteki szkolnej MOLNET, dziennik elektroniczny Fryderyk.
Inne prace biurowe.
CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (ewentualne opinie, referencje), PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA OSTRZESZÓW, tel. 519625005, sekretariat@psmostrzeszow.pl

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, CV, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK. Tel. 607123155, przytocznica@spsk.info.pl

Kelner/kelnerka, Obsługa klienta, podawanie posiłków do stołów, sprzątanie stanowiska pracy, ADAM NASIADEK CHAŁUPA, tel. 783666657

Nauczyciel przedszkola, zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w grupie dzieci. Obserwacja i diagnoza. Prowadzenie dokumentacji pracy. Świadectwa pracy, CV, Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, tel. 573369249, przedszkole.naz.ost@gmail.com

Palacz, Obsługa pieca CO – przeszkolenie na koszt firmy, Zakład Usługowo-Produkcyjny STOLCHO Kępno, tel. 601 769 401, info@stolcho.com.pl. Miejsce pracy Kobyla Góra.

Ogłoszenia
J3M